Osaksi-hankeen työ on päättynyt, mutta osa toiminnasta jatkuu osana Turvapaikanhakijoiden ry:n (Tutu) muuta toimintaa.

Osaksi-työ neuvoi ja auttoi oleskelulupa- ja turvapaikka-asioissa vuosina 2020-2022. Osaksissa luotiin avoimuuteen, tasavertaisuuteen ja yhteisöllisyyteen perustuva toimintamalli, jossa tarkoitus oli kohdata ihminen kokonaisvaltaisesti. Toiminnalla myös vahvistettiin tulijoiden hyvinvointia, osallisuutta ja toimijuutta.

Osaksi sai hankeavustusta STEA:lta

Osaksi-hankkeen loppuseminaari järjestettiin Helsingissä 15.2.2023. Lue lisää!

Osaksin toiminnan neljä osa-aluetta

Neuvonta

Osaksi tuki oleskelulupa- ja turvapaikka-asioissa turvapaikanhakijoina tulleita ja muita maahanmuuttaneita tilanteissa, joissa he eivät saa apua muualta.

Mielenterveyden tuki

Osaksissa vaikeassa elämäntilanteessa keskellä epävarmoja lupaprosesseja olevat turvapaikanhakijat ja muut maahanmuuttaneet saivat myös tukea mielenterveyden ja jaksamisen kysymyksissä.

Tapahtumat

Osaksi järjesti erilaisia tapahtumia, joissa tulijat voivat saada tukea, neuvoja ja ystäviä. Tapahtumia olivat esimerkiksi neuvontaan keskittyneet info- ja asumisillat, kielen oppimista tukevat kielikulmat ja yhteisölliset kokkausillat. Osaksi järjestää osan tapahtumista itse ja osan kumppaneiden kanssa. Myös kaikki mukana olevat voivat ehdottaa ja järjestää omia tapahtumiaan.

Yhteisö

Osaksi oli yhteisö, johon voi kuulua. Yhteisöllisyyttä rakennettiin yhdenvertaisuuteen, avoimuuteen ja osallisuuteen perustuvan toimintamallin avulla. Kaikki olivat tervetulleita mukaan taustasta riippumatta.